[vc_column width=”1/3″][vcex_icon_box icon=”bank” icon_color=”#3f90bd” icon_size=”75px” style=”four” heading_type=”h2″ heading=”Bestuursrecht”][vc_column_text]

De relatie tussen burgers en de overheid wordt gereguleerd door het bestuurs(proces)recht. Verschillende rechtsgebieden komen hierbij samen, zoals bijvoorbeeld het ambtenarenrecht, sociale zekerheidsrecht en het vreemdelingenrecht.

[vcex_spacing size=”10px”][vcex_list_item icon=”check” url_target=”self” text_align=”textleft”]Bezwaar en beroep tegen beslissingen van diverse overheidsinstanties, bijvoorbeeld de Gemeenten; Belastingdienst; DUO; IND[/vcex_list_item][vcex_list_item icon=”check” url_target=”self” text_align=”textleft”]Belastingtoeslagen[/vcex_list_item][vcex_list_item icon=”check” url_target=”self” text_align=”textleft”]Wet gemeentelijke schuldhulpverlening[/vcex_list_item][vcex_list_item icon=”check” url_target=”self” text_align=”textleft”]Weigering inschrijving basisregistratie personen[/vcex_list_item][/vc_column][vc_row][vc_column width=”1/3″][vcex_icon_box icon=”gavel” icon_color=”#3f90bd” icon_size=”75px” style=”four” heading_type=”h2″ heading=”Civiel recht”][vc_column_text]

Civiel recht is een zeer breed rechtsgebied dat de verhoudingen tussen burgers en bedrijven onderling regelt. Wij richten ons meer specifiek op de volgende gebieden:

[/vc_column_text][vcex_spacing size=”10px”][vcex_list_item icon=”check” url_target=”self” text_align=”textleft”]Het sluiten en beëindigen van huurovereenkomsten[/vcex_list_item][vcex_list_item icon=”check” url_target=”self” text_align=”textleft”]Achterstallig onderhoud[/vcex_list_item][vcex_list_item icon=”check” url_target=”self” text_align=”textleft”]Oplevering woning in oude staat[/vcex_list_item][vcex_list_item icon=”check” url_target=”self” text_align=”textleft”]Onderhuur[/vcex_list_item][vcex_list_item icon=”check” url_target=”self” text_align=”textleft”]Overlast[/vcex_list_item][vcex_list_item icon=”check” url_target=”self” text_align=”textleft”]Servicekosten[/vcex_list_item][vcex_list_item icon=”check” url_target=”self” text_align=”textleft”]Koop en verkoop huurwoning[/vcex_list_item][vcex_list_item icon=”check” url_target=”self” text_align=”textleft”]Huurcommissie[/vcex_list_item][/vc_column][vc_column width=”1/3″][vcex_icon_box icon=”gamepad” icon_color=”#3f90bd” icon_size=”75px” style=”four” heading_type=”h2″ heading=”Jeugdrecht”][vc_column_text]

De regelingen die van toepassing zijn op minderjarigen. Het kan gaan om geschillen met betrekking tot de volgende onderwerpen:

[/vc_column_text][vcex_spacing size=”10px”][vcex_list_item icon=”check” url_target=”self” text_align=”textleft”]Ondertoezichtstelling[/vcex_list_item][vcex_list_item icon=”check” url_target=”self” text_align=”textleft”]Uithuisplaatsing[/vcex_list_item][vcex_list_item icon=”check” url_target=”self” text_align=”textleft”]Recht op onderwijs (Wet Passend Onderwijs)[/vcex_list_item][vcex_list_item icon=”check” url_target=”self” text_align=”textleft”]Jeugdstrafrecht[/vcex_list_item][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/3″][vcex_icon_box icon=”graduation-cap” icon_color=”#3f90bd” icon_size=”75px” style=”four” heading_type=”h2″ heading=”Onderwijsrecht”][vc_column_text]

Het onderwijsrecht bevat veel rechtsgebieden. Wij houden ons voornamelijk bezig met:

[/vc_column_text][vcex_spacing size=”10px”][vcex_list_item icon=”check” url_target=”self” text_align=”textleft”]Procedures tegen het verkrijgen van een “negatief bindend studieadvies”.[/vcex_list_item][vcex_list_item icon=”check” url_target=”self” text_align=”textleft”]Terugvordering studiefinanciering[/vcex_list_item][vcex_list_item icon=”check” url_target=”self” text_align=”textleft”]Recht op onderwijs (Wet Passend Onderwijs)[/vcex_list_item][/vc_column][vc_column width=”1/3″][vcex_icon_box icon=”users” icon_color=”#3f90bd” icon_size=”75px” style=”four” heading_type=”h2″ heading=”Personen & Familierecht “][vc_column_text]Het personen en familierecht is het onderdeel van het burgerlijk recht dat zich bezighoudt met afstamming, geboorte, huwelijk- en echtscheiding en andere zaken in verband met de hoedanigheid, familiebetrekkingen en bevoegdheden van personen.[/vc_column_text][vcex_spacing size=”10px”][vcex_list_item icon=”check” url_target=”self” text_align=”textleft”]Echtscheiding[/vcex_list_item][vcex_list_item icon=”check” url_target=”self” text_align=”textleft”]Beëindiging van geregistreerd partnerschap of samenlevingscontract[/vcex_list_item][vcex_list_item icon=”check” url_target=”self” text_align=”textleft”]Kinder- en partneralimentatie[/vcex_list_item][vcex_list_item icon=”check” url_target=”self” text_align=”textleft”]Verhaalsbijstand[/vcex_list_item][vcex_list_item icon=”check” url_target=”self” text_align=”textleft”]Ontkennen vaderschap[/vcex_list_item][vcex_list_item icon=”check” url_target=”self” text_align=”textleft”]Vaststellen en erkennen vaderschap[/vcex_list_item][vcex_list_item icon=”check” url_target=”self” text_align=”textleft”]Ouderlijk gezag, omgangsregelingen en verdeling van de opvoedings- en zorgtaken[/vcex_list_item][vcex_list_item icon=”check” url_target=”self” text_align=”textleft”]Vaststelling gegevens van vervangende geboorteakte[/vcex_list_item][vcex_list_item icon=”check” url_target=”self” text_align=”textleft”]Curatele, onderbewindstelling en mentorschap[/vcex_list_item][vcex_list_item icon=”check” url_target=”self” text_align=”textleft”]Verzoeken tot aanvullen en verbeteren van akten[/vcex_list_item][/vc_column][vc_column width=”1/3″][vcex_icon_box icon=”shield” icon_color=”#3f90bd” icon_size=”75px” style=”four” heading_type=”h2″ heading=”Sociaal Zekerheidsrecht”][vc_column_text]

De regelgeving die betrekking heeft op de gevolgen van werkloosheid, arbeidsongeschiktheid, kosten van ziekte en verpleging, ouderdom, het overlijden van de partner of ouder en het krijgen van kinderen.

[/vc_column_text][vc_column_text]

Uw uitkering kan door bijvoorbeeld de gemeente, de UWV of de SVB worden ingetrokken, (gedeeltelijk) teruggevorderd of u kunt een boete krijgen. Wij helpen u bij het halen van uw recht. Daarbij kan het bijvoorbeeld om de volgende uitkeringen gaan:

[/vc_column_text][vcex_spacing size=”10px”][vcex_list_item icon=”check” url_target=”self” text_align=”textleft”]Ziektewet (ZW-uitkering)[/vcex_list_item][vcex_list_item icon=”check” url_target=”self” text_align=”textleft”]Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA-uitkering)[/vcex_list_item][vcex_list_item icon=”check” url_target=”self” text_align=”textleft”]Participatiewet (bijstandsuitkering)[/vcex_list_item][vcex_list_item icon=”check” url_target=”self” text_align=”textleft”]Werkloosheidswet (WW-uitkering)[/vcex_list_item][vcex_list_item icon=”check” url_target=”self” text_align=”textleft”]Wet Studiefinanciering[/vcex_list_item][vcex_list_item icon=”check” url_target=”self” text_align=”textleft”]Overige uitkeringen en voorzieningen[/vcex_list_item][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/1″][vcex_divider style=”solid” width=”100%” height=”1px” icon_color=”#000″ icon_size=”14px”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/3″][vcex_icon_box icon=”male” icon_color=”#3f90bd” icon_size=”75px” style=”four” heading_type=”h2″ heading=”Vreemdelingenrecht / Migratierecht”][vc_column_text]

Vreemdelingenrecht ook wel Migratierecht genoemd gaat over de toelating, het verblijf en de verwijdering van personen die niet de Nederlandse nationaliteit bezitten. Wij behandelen zaken op het gebied van:

[/vc_column_text][vcex_spacing size=”10px”][vcex_list_item icon=”check” url_target=”self” text_align=”textleft”]Regulier vreemdelingenrecht[/vcex_list_item][vcex_list_item icon=”check” url_target=”self” text_align=”textleft”]Ongewenstverklaring / inreisverbod[/vcex_list_item][vcex_list_item icon=”check” url_target=”self” text_align=”textleft”]Vreemdelingenbewaring[/vcex_list_item][vcex_list_item icon=”check” url_target=”self” text_align=”textleft”]Naturalisatie[/vcex_list_item][/vc_column][vc_column width=”1/3″][/vc_column][vc_column width=”1/3″][/vc_column][/vc_row]